Για να παρακολουθήσετε οφθαλμολογικά χειρουργεία σε καλή ανάλυση:

http://eyetube.net/

Έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα υγείας:

http://www.webmd.com/

http://www.emedicinehealth.com/script/main/hp.asp

 

Apps